Ναυταθλητικός – Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Λουτροπόλεως Θερμής - Λέσβου ( Ποσειδών )

Προστατέψτε το περιβάλλον ------------------------------------Όχι σκουπίδια στη θάλασσα ------------------------------------Προστατέψτε τις ακτές - Δεν μας ανήκουν, τις έχουμε δανειστεί από τις μελλοντικές γενιές------------------------------------Μάθετε τα παιδιά τι σημαίνει προστασία του περιβάλλοντος------------------------------------Επιμείνετε στη χρήση προϊόντων που η συσκευασία τους είναι ανακυκλώσιμη ------------------------------------Μην διστάσετε να κάνετε ευγενική παρατήρηση στον διπλανό σας, όταν ρυπαίνει------------------------------------Αλλάξτε τα λάδια των μηχανών σας με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον------------------------------------Δροσιστείτε με αναψυκτικά αλλά μην αφήνετε «πίσω»σας πλαστικά και αλουμίνιο------------------------------------Διαφορετικά θα χρειαστείτε πολύ περισσότερο χρόνο για να βρείτε μια παραλία καθαρή χωρίς λάδια και υπολείμματα καυσίμων

Διαμαρτυρία για τα νέα μέτρα περιορισμού της ερασιτεχνικής αλιείας

Κ. Υπουργέ

Είναι γνωστό ότι τον Δεκέμβριο ελήφθη η εν θέματι απόφαση από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα.

            Σε γενικές γραμμές ο νέος κανονισμός δεν μας βρίσκει αντίθετους στα μέτρα, που αφορούν την ανοιχτή θάλασσα και τις ευαίσθητες περιοχές της Μεσογείου.
Τα μέτρα όμως, που αφορούν την ερασιτεχνική αλιεία του αρ. 15, παρ. 1 «Ελάχιστα μεγέθη θαλασσίων οργανισμών» είναι απαγορευτικά, εξωπραγματικά, και εν τέλει εξοντωτικά για τους ερασιτέχνες αλιείς.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένα είδη ψαριών, τα οποία συνήθως αλιεύουμε στις ελληνικές παράκτιες περιοχές και τα νέα μεγέθη που θεσπίστηκαν με τον νέο κανονισμό:
Σπάρος            12 cm
Σαργός            23 cm
Μουρμούρα    20 cm
Μουσμούλι    17 cm
Λυθρίνι           15 cm
Φαγκρί             18 cm
Τσιπούρα         20 cm κ.λ.π.
 
Επειδή όμως τα μεγέθη αυτά σπανίζουν στις Λεσβιακές τουλάχιστον ακτές, η πιστή εφαρμογή των μέτρων σημαίνει επί της ουσίας πλήρη απαγόρευση της ερασιτεχνικής αλιείας.
 Ας πουν λοιπόν ευθέως οι Ευρωπαίοι Εταίροι μας, ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η εμπορευματική εκμετάλλευση του ενάλιου πλούτου της Μεσογείου.
Εμείς όμως, ως χώρα με χιλιάδες χιλιόμετρα παράκτιων περιοχών, με χιλιάδες μικρά και μεγάλα νησιά και ως κατ’ εξοχήν θαλασσινός λαός δεν μπορούμε να αποδεχτούμε και μάλιστα με καταναγκαστικό τρόπο και να απεμπολήσουμε αυτό, που ειδικά στη Λέσβο αποτελεί παραδοσιακό τρόπο ζωής, δηλαδή τη βαρκούλα μας και το ψάρεμα.
Δεν μπορεί κανένας να μας απαγορεύσει με οιονδήποτε τρόπο και πολύ περισσότερο με νομικά κατασκευάσματα, το δικαίωμα να απολαμβάνουμε τα αγαθά, που απλόχερα μας χαρίζει η φύση με το θαλάσσιο πλούτο της. 
Μετά από αυτά , επικαλούμενοι την παρ. 22 του σκεπτικού της ανωτέρω απόφασης, που ορίζει, ότι :
«Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών πολλών μεσογειακών τύπων αλιείας, οι οποίοι περιορίζονται σε ορισμένες επιμέρους γεωγραφικές ζώνες, και λαμβανομένης υπόψη της παράδοσης που υπάρχει όσον αφορά την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της αλιευτικής προσπάθειας σε υπο-περιφερειακό επίπεδο, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η θέσπιση κοινοτικών και εθνικών σχεδίων διαχείρισης, τα οποία να συνδυάζουν ιδίως τη διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας με συγκεκριμένα τεχνικά μέτρα»
Ζητούμε από την Ελληνική πολιτεία να λάβει όλα εκείνα τα μέτρα, που θα αποτρέψουν την εφαρμογή των εξοντωτικών περιορισμών στην ερασιτεχνική αλιεία.
Παράλληλα προτείνουμε στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης της αλιευτικής προσπάθειας να χρηματοδοτηθούν σε υπο-περιφερειακό επίπεδο ενέργειες δημιουργίας θαλάσσιων πάρκων ερασιτεχνικής αλιείας και τεχνητού εμπλουτισμού τους με ιχθυαποθέματα και άλλους θαλάσσιους οργανισμούς.
 
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
                                                           
 
ΔΗΜ. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ                                     ΧΡ. ΜΑΝΩΛΕΛΛΗΣ