Ναυταθλητικός – Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Λουτροπόλεως Θερμής - Λέσβου ( Ποσειδών )

Προστατέψτε το περιβάλλον ------------------------------------Όχι σκουπίδια στη θάλασσα ------------------------------------Προστατέψτε τις ακτές - Δεν μας ανήκουν, τις έχουμε δανειστεί από τις μελλοντικές γενιές------------------------------------Μάθετε τα παιδιά τι σημαίνει προστασία του περιβάλλοντος------------------------------------Επιμείνετε στη χρήση προϊόντων που η συσκευασία τους είναι ανακυκλώσιμη ------------------------------------Μην διστάσετε να κάνετε ευγενική παρατήρηση στον διπλανό σας, όταν ρυπαίνει------------------------------------Αλλάξτε τα λάδια των μηχανών σας με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον------------------------------------Δροσιστείτε με αναψυκτικά αλλά μην αφήνετε «πίσω»σας πλαστικά και αλουμίνιο------------------------------------Διαφορετικά θα χρειαστείτε πολύ περισσότερο χρόνο για να βρείτε μια παραλία καθαρή χωρίς λάδια και υπολείμματα καυσίμων

Εσωτερικός κανονισμός

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΕΣΕΑΛΘ

«ΠΟΣΕΙΔΩΝ»

 

Κάθε μέλος του συλλόγου οφείλει:

 

 1. Να ελέγχει τα στοιχεία που έχει δηλώσει στο σύλλογο και να ενημερώνει για τυχόν αλλαγή ή τροποποίησή τους εγκαίρως.
 2. Να πληρώνει την συνδρομή του στο σύλλογο κάθε χρόνο εντός του Ιανουαρίου.
 3. Να απευθύνεται στο σύλλογο για κάθε αίτημα ή πρόβλημα (μόνο γραπτώς εάν επιθυμεί γραπτή απάντηση).
 4.  Να συμμετέχει στις εκδηλώσεις του συλλόγου και στις επιτροπές εθελοντικής προσφοράς, προσφέροντας την αμέριστη βοήθειά του.
 5. Να λειτουργεί με βάση την ευγενική και συναδελφική συμπεριφορά και να βοηθά κάθε σκάφος που κινδυνεύει και ειδικότερα τα σκάφη των μελών του συλλόγου χωρίς καμία απαίτηση.
 6. Να επικοινωνεί τακτικά με το Δ.Σ. του συλλόγου για ενημέρωσή του
 7. Να γνωρίζει τους κανονισμούς, το καταστατικό του συλλόγου και το περιεχόμενο των ανακοινώσεων του Δ.Σ.
 8. Να μην προβαίνει σε ενέργειες που δημιουργούν νομικές, οικονομικές ή άλλες δεσμεύσεις και συνέπειες για το σύλλογο, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ. και της Γ.Σ. του συλλόγου.
 9. Να τηρεί τους νόμους και τις εγκυκλίους του Λιμεναρχείου Μυτιλήνης κυρίως σχετικά με το όριο ταχύτητας εισόδου – εξόδου από το λιμάνι, το φωτισμό του σκάφους κ.λ.π.
 10. Να έχει ασφαλισμένο το σκάφος του, σύμφωνα με την ισχύουσα  νομοθεσία.
 11. Να πληροί όλους τους κανονισμούς ασφάλειας σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον κατάλογο της Άδειας Εκτέλεσης Πλόων.
 12. Να κατασκευάζει ασφαλές ρεμέτζο/ αγκυροβόλιο για το σκάφος του και να το ελέγχει τακτικά (Να αλλάζει τακτικά τα σκοινιά και να ελέγχει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται).
 13. Να φροντίζει ώστε το ρεμέτζο/ αγκυροβόλιο και η τοποθέτηση της σημαδούρας του να μην ενοχλεί τα διπλανά του σκάφη.
 14. Να βρίσκεται στο λιμάνι σε περίπτωση κακοκαιρίας και να φροντίζει για την ασφάλεια του σκάφους του.
 15. Να μη δένει το σκάφος του με αλυσίδες και λουκέτα.
 16. Να μην αφήνει στην προβλήτα σκάλες, μαδέρια, κουπιά, καλύμματα βάρκας, μπαταρίες, ψαρικά κ.λ.π.
 17. Να μη ρυπαίνει τη θάλασσα και το λιμάνι.
 18. Να κάνει λογική χρήση του νερού.
 19. Να μη παρκάρει το όχημα ή το τρεϊλερ του σκάφους του μπροστά στις εγκαταστάσεις του συλλόγου (ανελκυστήρα σκαφών) και της ράμπας ανέλκυσης σκαφών, παρακωλύοντας τη λειτουργία τους.  
 20. Να λειτουργεί με γνώμονα τη διασφάλιση των οικονομικών, κοινωνικών, αθλητικών και λοιπών συμφερόντων του συλλόγου.
 21. Να τηρεί αυστηρά τον κανονισμό χρήσης εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μηχανημάτων του συλλόγου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
 22. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. είναι δεσμευτικές για όλα τα μέλη του συλλόγου.
 23. Η μη τήρηση του παρόντος κανονισμού και των αποφάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ. αντιμετωπίζονται με κυρώσεις από το Δ.Σ. και την Γ.Σ., που φθάνουν έως και την αποβολή του μέλους από το σύλλογο, σύμφωνα με το αρ. 11 του καταστατικού του συλλόγου

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

  

 

Το Δ.Σ. του συλλόγου στην με αρ. 41η/27-03-2008 συνεδρίασή του  ενέκρινε ομόφωνα τον ανωτέρω Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας των μελών του ΝΕΣΕΑΛΘ « ΠΟΣΕΙΔΩΝ», σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Ι

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου , έχοντας υπ΄ όψη:

·                Το με αριθμό 34/ 1997  Καταστατικό Ίδρυσης του Συλλόγου

·                Την από 9/2/2002 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και

·                Την ανάγκη καθιέρωσης κανόνων για την σωστή χρήση του εξοπλισμού του σωματείου,  με σκοπό να  εξυπηρετούνται αποτελεσματικά οι ανάγκες των μελών του, αποφάσισε ότι:

 

Όσα από τα μέλη επιθυμούν να κάνουν χρήση του εξοπλισμού  ( Τρέϊλερ ή πιεστικό – πλυστικό μηχάνημα ή το ανελκυστήρα σκαφών), υποχρεούνται να δηλώνουν εγκαίρως την ημερομηνία χρήσης, ώστε να υπάρχει προγραμματισμός και να εξυπηρετούνται όλα τα μέλη ισότιμά.

Επειδή συνήθως υπάρχει ζήτηση στο ίδιο περίπου χρονικό διάστημα (αρχές καλοκαιριού , που ρίχνουν οι περισσότεροι τα σκάφη) είναι απαραίτητο να προγραμματίζουν όλοι την ακριβή  ημερομηνία,  που θα χρειασθούν τον εξοπλισμό.

 

Δικαίωμα χρήσης έχουν μόνο τα μέλη, που είναι ταμιακώς εντάξει.

 

 

Τα μέλη υποχρεούνται να φροντίζουν για την καλή λειτουργία, την τακτοποίηση και παράδοση των εργαλείων στην ίδια κατάσταση, που τα παραλαμβάνουν, καθώς επίσης και για τον καθαρισμό του χώρου στον οποίο εκτελούν τις εργασίες συντήρησης των σκαφών τους.

 

Τέλος τα μέλη αναλαμβάνουν ατομικά την ευθύνη για την χρήση των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων του Συλλόγου Ν.Ε.Σ.Ε.Α.Λ.Θ. και συγκεκριμένα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, ανελκυστήρα σκαφών, πλυστικού μηχανήματος, τρέϊλερ κ.λπ., καθώς και σωματικών, υλικών ή άλλων βλαβών εν γένει, που μπορεί να προκληθούν  για οιονδήποτε λόγο, π.χ. ατυχήματος, κακού χειρισμού τους από τους ίδιους κ.λ.π.».

 

             ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ